Thursday, October 8, 2015

abortion is murder


и дура, и сука в одном флаконе
это на почве роста числа умерших моск покинул тело министра?

No comments:

Post a Comment